CONDADO DE HAZA 18 MESES

18 Meses en barrica. Tinta del País. Cabernet


11,50 €